GAT – dobra strona wypoczynku

B2B_650x650


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki GAT S.A. –
kliknij żeby sprawdzić szczegóły

_______________________________________________________________________________

ZAPRASZAMY DO REZERWACJI MIEJSC
POD NUMERAMI TELEFONÓW POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKÓW :

OTS ZAGROŃ W SZCZYRKU kliknij żeby sprawdzić szczegóły

ZAMEK W LESKU kliknij żeby sprawdzić szczegóły

________________________________________________________________________________

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

Administratorem Danych Osobowych Klientów OTS Zagroń oraz Ośrodka Zamek jest Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000029718, NIP 631-00-16-949, REGON: 271979590, zwana dalej Administratorem.
Administrator powołał Administratora Bezpieczeństwa (AB) – kontakt na adres korespondencyjny 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, adres e-mail: biuro@gat.pl.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych,
a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
– przetwarzane zgodnie z prawem;
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
– przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Przy dokonywaniu rezerwacji usług Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji, zawarcia umowy oraz późniejszej identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług w obiekcie. Przed rozpoczęciem pobytu Klient wypełnia formularz rejestracyjny lub zostaje wpisany do systemu rezerwacji w recepcji Obiektu. Wypełnienie formularza, jak również podanie danych w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres oraz numer dokumentu tożsamości jest obowiązkowe. Klient proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem ewentualnie podanie numeru PESEL lub daty urodzenia – ważne np. w przypadku stosowania zniżek dla dzieci.

___________________________________________________________________________