Biuletyn Informacji Publicznej
Nawigacja:

Dane podmiotu
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Organy Spółki
Struktura organizacyjna
Zadania i zakres działania Rady Nadzorczej
Zadania i zakres działania Zarządu
Kapitał Spółki
Przedmiot działalności
Czas pracy

Serwis BIP
Instrukcja obsługi 
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba wyœwietleń strony: 51229
 

Wyszukiwarka zasobów BIP:

Wpisz w pole poszukiwane słowo i wciœnij "enter" lub "lupę".

    
Strona głównaOrgany Spółki
 • Walne Zgromadzenie
  Walne Zgromadzenie  jest najwyższą władzą Spółki. Kompetencje i sposób
  działania Walnego Zgromadzenia określa Kodeks Handlowy i Statut Spółki.

 • Rada Nadzorcza
  Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli Spółki. Kompetencje i sposób działania Rady Nadzorczej określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i regulamin działania Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

                     Piotr Jabłonka - Przewodniczący RN
                     Aleksander Mikołajczyk - Wiceprzewodniczący RN
                     Marek Kuder - Sekretarz RN
                     Jerzy Żochowski - Członek RN

 • Zarząd
  Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza całym majątkiem i reprezentuje Spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych stosownie do Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i regulaminu organizacyjnego.

          Marek Kwiatek - Prezes Zarządu

Data wprowadzenia: 2003-10-02
Data modyfikacji : 2022-01-11
Autor dokumentu: dział OP

Biuro Zarządu: ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, tel. +48 32 230 27 01
2004 © GAT SA. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie serwisu: NET-media