Biuletyn Informacji Publicznej
Nawigacja:

Dane podmiotu
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Organy Spółki
Struktura organizacyjna
Zadania i zakres działania Rady Nadzorczej
Zadania i zakres działania Zarządu
Kapitał Spółki
Przedmiot działalności
Czas pracy

Serwis BIP
Instrukcja obsługi 
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba wyœwietleń strony: 30913
 

Wyszukiwarka zasobów BIP:

Wpisz w pole poszukiwane słowo i wciœnij "enter" lub "lupę".

    
Strona głównaPrzedmiot działalności
Przedmiotem działania Spółki jest:
  • Organizacja wypoczynku dla dorosłych
  • Organizacja oraz pośrednictwo w organizowaniu wypoczynku zimowego, śródrocznego oraz letniego dla dzieci i młodzieży
  • Prowadzenie działalności turystycznej: wycieczki krajowe, imprezy rekreacyjne
  • Współpraca z organizacjami turystycznymi, agencjami turystycznymi krajowymi i zagranicznymi
  • Podejmowanie działań zmierzających do maksymalnego wykorzystania posiadanej bazy wczasowo – turystycznej
  • Prowadzenie analiz i rozeznania w zakresie kształtowania się popytu na formy i rodzaj wypoczynku
  • Prowadzenie elastycznej działalności turystyczno – usługowej zgodnie z popytem
  • Wdrażanie innych różnych form działalności zmierzającej do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

Data wprowadzenia: 2003-10-02
Data modyfikacji : 2016-05-02
Autor dokumentu: dział OP

Biuro Zarządu: ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, tel. +48 32 230 27 01
2004 © GAT SA. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie serwisu: NET-media