Biuletyn Informacji Publicznej
Nawigacja:

Dane podmiotu
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Organy Spółki
Struktura organizacyjna
Zadania i zakres działania Rady Nadzorczej
Zadania i zakres działania Zarządu
Kapitał Spółki
Przedmiot działalności
Czas pracy

Serwis BIP
Instrukcja obsługi 
Rejestr zmian
Redakcja
Liczba wyœwietleń strony: 32138
 

Wyszukiwarka zasobów BIP:

Wpisz w pole poszukiwane słowo i wciœnij "enter" lub "lupę".

    
Strona głównaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw

BIURO ZARZĄDU GLIWICKIEJ AGENCJI TURYSTYCZNEJ S.A.

W Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z przyjętymi zasadami dla Biura Zarządu Spółki.

Rejestracja korespondencji prowadzona jest w książce kancelaryjnej.

Sprawy przesyłane pod adres Biura Zarządu Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. są rejestrowane przez Sekretariat, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych. Prezes Zarządu dekretuje sprawy do merytorycznie odpowiedzialnych pracowników.

Kontakty z interesantami odbywają się również telefonicznie. Przyjmowanie interesantów przez Zarząd Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. odbywa się w dniach pracy Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GLIWICKIEJ AGENCJI TURYSTYCZNEJ S.A.

Wszelkie sprawy załatwiane przez Jednostki Organizacyjne Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. są przyjmowane i rejestrowane zgodnie z przyjętymi zasadami dla Jednostek Organizacyjnych. Poszczególne sprawy wpływają do Jednostek w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub faksu lub e-mail.

Dyrektor Jednostki dekretuje sprawy do merytorycznie odpowiedzialnych pracowników.

Kontakty z interesantami odbywają się również telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Przyjmowanie interesantów odbywa się w godzinach pracy Jednostki po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Data wprowadzenia: 2004-10-18
Data modyfikacji : 2016-05-02
Autor dokumentu: dział OP

Biuro Zarządu: ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, tel. +48 32 230 27 01
2004 © GAT SA. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie serwisu: NET-media