Modernizacja elewacji Zagroń segmant B

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku
ponownie zaprasza do składania ofert na:
realizację przedsięwzięcia modernizacyjno – inwestycyjnego pod nazwą :
Modernizacja elewacji ściany południowej Segmentu B budynku OTS Zagroń
w Szczyrku ul. Wrzosowa 21.

Termin składania ofert został przedłużony do 21 grudnia br. do godz. 12.30. 

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

Zadanie A1 :
Demontaż starych oraz zakup i montaż nowych balustrad na 10 balkonach 1 kondygnacji nad tarasem Segmentu B wg projektu poglądowego segmentu A.

Zakres robót :

A.1.1. Demontaż, wywóz i utylizacja obecnie istniejących balustrad,
A.1.2. Zakupu, dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej (słupki z profilu nierdzewnego, szczotkowanego 50x30x2, wypełnienie ze szkła bezbarwnego VSG 4.4.2 pochwyt z profilu nierdzewnego, szczotkowanego 50x30x2.

 Pomiar : długość całkowita balustrady na kondygnacji  31,4 m x 1 kondygnacja – 31,4 m

Zadanie A2 :

Demontaż starych oraz zakup i montaż nowych balustrad na 30 balkonach 2,3,4 kondygnacji nad tarasem  Segmentu B wg projektu poglądowego segmentu A.

Zakres robót :

A.2.1. Demontaż, wywóz i utylizacja obecnie istniejących balustrad,
A.2.2. Zakupu, dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej (słupki z profilu nierdzewnego, szczotkowanego 50x30x2, wypełnienie ze szkła bezbarwnego VSG 4.4.2 pochwyt z profilu nierdzewnego, szczotkowanego 50x30x2.

Pomiar : długość balustrady na kondygnacji  31,4 m x 3 kondygnacje = 94,2 m

Zadanie B 1 :
Modernizacja posadzek na 10  balkonach 1 kondygnacji nad tarasem Segmentu B

Zakres ogólny robót:

B.1.1. skucie, oczyszczenie istniejącej wylewki
B.1.2. przygotowanie podłoża pod nową wylewkę (uzupełnienie nierówności)
B.1.3. wykonanie nowej wylewki betonowej zbrojenie rozsiane Fibermesh
B.1.4. ułożenie na posadzce izolacji przeciwwodnej z foli EPDM gr 1,9 mm
B.1.5. wywinięcie foli EPDM wraz z montażem obróbki blacharskiej od spodu balkonu
B.1.6. ułożenie płytek ceramicznych tarasowych gr 2 cm na stopkach systemowych
B.1.7. wywóz i utylizacja gruzu

Pomiar : powierzchnia balkonu: 3,3 mx 10 balkonów =33 m2

Zadanie B 2 : 

Modernizacja posadzek na 30 balkonach 2,3,4 kondygnacji nad tarasem  Segmentu B

Zakres ogólny robót:

B.2.1. skucie, oczyszczenie istniejącej wylewki
B.2.2. przygotowanie podłoża pod nową wylewkę (uzupełnienie nierówności)
B.2.3. wykonanie nowej wylewki betonowej zbrojenie rozsiane Fibermesh
B.2.4. ułożenie na posadzce izolacji przeciwwodnej z foli EPDM gr 1,9 mm
B.2.5. wywinięcie foli EPDM wraz z montażem obróbki blacharskiej od spodu balkonu
B.2.6. ułożenie płytek ceramicznych tarasowych gr 2 cm na stopkach systemowych
B.2.7. wywóz i utylizacja gruzu

Pomiar : powierzchnia balkonu: 2,9 mx 30 balkonów = 87 m2

Zadanie C
Wyrównanie i tynkowanie ścian bocznych wraz z cokołami tych ścian 40 balkonów 1,2,3,4 kondygnacji nad tarasem Segmentu B (wyrównanie ścian bocznych z góry na dół)

Pomiar, w tym:

Ściany balkonów grubsze :
Powierzchnia ścian bocznych na 1 balkonie  z 2 stron  + powierzchnia cokołu ściany szerszej na balkon) x ilość ścian grubszych na 38  balkonach – 70.40 m

Ściany balkonów cieńsze :
Powierzchnia ścian bocznych na 1 balkonie  z 2 stron + powierzchnia cokołu ściany cieńszej na balkon) x ilość ścian cieńszych  na 38  balkonach  – 68.5 m2

Ściana boczna lewa pierwszego balkonu wraz z cokołem 2.1 m2 X 4 kondygnacje – 8,4 m2

Ściana boczna  prawa ostatniego balkonu – 1,8 m2 X 4 kondygnacje – 7,2 m2

Zadanie D :
Tynkowanie 10 balkonów 1 kondygnacji nad tarasem Segmentu B wg projektu poglądowego segmentu A.

Podzadanie D1 :
Tynkowanie ocieplonych powierzchni ściany okiennej i drzwiowej 10 balkonów 1 kondygnacji  nad tarasem

Ściany czołowe (okienno-drzwiowe) balkonów są już ocieplone styropianem gr. 10 cm, zasiatkowane, pokryte pucem, na tych powierzchniach należy wykonać tynk akrylowy cienkowarstwowy.

Zakres robót :

D.1.1. zabezpieczenie okien i parapetów folią
D.1.2. wykonanie tynku akrylowego, w tym przygotowanie podłoża, gruntowanie powierzchni ściany, nałożenie tynku)

Pomiar : powierzchnia ściany okienno-drzwiowej balkonu:  5,6 m2, 5,6 m2 x 10 balkonów = 56 m2.

Podzadanie D2 :
Tynkowanie sufitów 10 balkonów 1 kondygnacji nad tarasem

Zakres robót :
D.2.1. wyrównanie powierzchni ścian bocznych do jednego wymiaru – elewacja tynkowana
D.2.2. wykonanie tynku akrylowego, w tym przygotowanie podłoża, gruntowanie powierzchni ściany, nałożenie tynku)

Pomiar : powierzchnia sufitu średnio na balkon – 2,7 m2 x 10 balkonów = 27 m2

Zadanie E :
Tynkowanie 20 balkonów 2 i 3 kondygnacji nad tarasem Segmentu B wg projektu poglądowego segmentu A.

Podzadanie E1 :

Tynkowanie ocieplonych powierzchni ściany okiennej i drzwiowej  20 balkonów 2 i 3 kondygnacji  nad tarasem

Ściany czołowe (okienno-drzwiowe) balkonów są już ocieplone styropianem gr. 10 cm, zasiatkowane, pokryte pucem, na tych powierzchniach należy wykonać tynk akrylowy cienkowarstwowy.

Zakres robót :
E.1.1. zabezpieczenie okien i parapetów folią
E.1.2. wykonanie tynku akrylowego, w tym przygotowanie podłoża, gruntowanie powierzchni ściany, nałożenie tynku)

Pomiar : powierzchnia ściany okienno-drzwiowej balkonu:  5,6 m2, 5,6 m2 x 20 balkony = 112 m2.

Podzadanie E2 :
Tynkowanie sufitów 20 balkonów 2,3 kondygnacji nad tarasem.

Zakres robót :
E.2.1. wyrównanie powierzchni ścian bocznych do jednego wymiaru – elewacja tynkowana
E.2.2. wykonanie tynku akrylowego, w tym przygotowanie podłoża, gruntowanie powierzchni ściany, nałożenie tynku)

Pomiar : powierzchnia sufitu średnio na balkon – 2,7 m2 x 20 balkonów = 54 m2

Zadanie F :
Pokrycie listwami drewnianymi ścian bocznych, ścian czołowych i sufitów 10 balkonów
4 kondygnacji nad tarasem
wg projektu poglądowego segmentu A. 

Zakres robót :
F.1. wykonanie elewacji z listew drewnianych (montaż podkonstrukcji, montaż elewacji z listew – cedr syberyjski)
F.2. impregnacja elewacji z drewna
F.3. wykonanie szpalet okiennych i drzwiowych z płyty Rockpanel

Pomiar :
– powierzchnia ściany czołowej balkonu (okienno – drzwiowej) : 5.6 m2
– powierzchnia ścian bocznych i sufitu balkonu : 4,9 m2, odsunięta 5 cm od krawędzi ścian i sufitu
– suma = powierzchnia ściany czołowej + ściany boczne + sufit = 10,5 m 2 x 10 balkonów = 105 m2.

Uwaga :
powierzchnię pokrytą listwami zmniejszamy na długości o 5 cm od krawędzi sufitu i ścian bocznych. 

Zadanie G :
Modernizacja attyki, gzymsu i cokołu nad balkonami 4 kondygnacji nad tarasem Segmentu B wg poglądowego projektu segmentu A.

Podzadanie G1 :
Pokrycie blachą górnej i czołowej powierzchni attyki  oraz czołowej skutego gzymsu 4 kondygnacji nad tarasem wg projektu poglądowego segmentu A.

Zakres robót :
G.1.1. skucie istniejącego gzymsu
G.1.2. przygotowanie podkonstrukcji pod montaż okładziny z blachy
G.1.3. obłożenie powierzchni attyki blachą lakierowaną (rąbek stojący Pruszyński)
G.1.4. wykonanie obróbki blacharskiej z blachy lakierowanej – zakończenie attyki
G.1.5. wykonanie obróbki blacharskiej z blachy aluminiowej na połączeniu blachy z elewacją tynkowaną

Pomiar  :
– powierzchnia górna attyki – długość 33,3 m, szerokość 0,37 m, powierzchnia  12,32 m2,
– powierzchnia czołowa attyki i skutego gzymsu – długość- 33.3 m, wysokość- 1,58 m, powierzchnia- 52.6 m2

Podzadanie G2 :
Tynkowanie cokołu nad balkonami 4 kondygnacji nad tarasem Segmentu B wg projektu poglądowego segmentu A.

Zakres robót :
G.2.1.  przygotowanie podłoża pod tynk akrylowy
G.2.2. wykonanie tynku akrylowego, w tym gruntowanie powierzchni ściany, nałożenie tynku akrylowego

Pomiar :
– powierzchnia czołowa cokołu nad balkonami – długość – 29,8 m, wysokość 0,22 m, powierzchnia –6,56 m2,

Zadanie H :
Ocieplenie i tynkowanie ściany elewacji południowej nad tarasem Segment B (koniec Segmentu B) :

Zakres robót :
H.1.  ocieplenie ściany styropianem o gr 10 cm, zasiatkowanie i nałożenie pucu
H.2.  wykonanie tynku akrylowego, w tym przygotowanie podłoża, gruntowanie powierzchni ściany, nałożenie tynku)

Pomiar
Powierzchnia całkowita – 75 m2

Zadanie I :
Ocieplenie i tynkowanie ściany wschodniej  Segment A nad tarasem:

I.1.  ocieplenie ściany styropianem o gr 10 cm, zasiatkowanie i nałożenie pucu
I.2.  wykonanie tynku akrylowego, w tym przygotowanie podłoża, gruntowanie powierzchni ściany, nałożenie tynku)

Pomiar
Powierzchnia całkowita – 70 m2

Zadanie J :

Rusztowanie

J.1. Rusztowania – komplet do wszystkich zadań

Uwagi :

Oferty można składać na całość przedsięwzięcia z wyszczególnieniem kosztów wg zadań i podzadań oraz można składać tylko na :
–   Zadanie A (A1 i A2),
–   Zadanie B (B1 i B2),
–   Zadania C,D,E,F,G,H,I.

SPOSÓB WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

Prace objęte niniejszym zapytaniem należy wykonać z uwzględnieniem poglądowego projektu pod nazwą: „Projekt remontu elewacji budynku Pensjonatu Zagroń w Szczyrku” opracowanego przez:  Młynarski – Architektura – Kraków ul. Siemiomysła 8.

Ww. projekt udostępniany będzie na prośbę zainteresowanych Oferentów (istnieje możliwość wysłanie projektu drogą elektroniczną).

Jednocześnie zaleca się wykonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną z ramienia Inwestora do kontaktów, w zakresie przedmiotowego zapytania ofertowego.

Ofertę należy przygotować na podstawie wskazanych, przy poszczególnych zadaniach, pomiarów.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy zgodny z przedstawionym wzorem, zawierający m.in.:
– Nazwa i adres oferenta,
– Datę sporządzenia oferty,
– Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań i wszystkich prac łącznie,
– Okres gwarancji,
– Termin ważności oferty,
– Warunki i termin płatności,
– Termin realizacji,
– Podpis oferenta wraz z pieczątką.

2. Ofertowy kosztorys budowlany zawierający następujące elementy:
– Stronę tytułową /z nośnikami cenowymi rg. KO, Kz, Zysk/
– Szczegółowy przedmiar robót
– Kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych,
– Tabelę elementów scalonych
W załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii
– Kalkulację szczegółowych cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem

IV. Termin wykonania zamówienia i termin związania ofertą

– Termin wykonania przedmiotu zamówienia: prace z uwagi na konieczność wyłączenia części obiektu należy przeprowadzić w terminie:
19 marzec do 1 czerwiec 2018 r.

– OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI: do 8 czerwca 2018 r.

– Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres nie krótszy niż 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: email: marketing@gat.pl
– poczty, kuriera
lub
– dostarczona osobiście

w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na realizację przedsięwzięcia modernizacyjno – inwestycyjnego pod nazwą : Modernizacja elewacji ściany południowej Segmentu B budynku OTS Zagroń – zadania ………………”
na adres:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21 , 43-370 Szczyrk
Termin składania ofert został przedłużony do 21 grudnia br. do godz. 12.30. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe) zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi

VI. Dodatkowe informacje

– Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 606775815, osoba do kontaktu: Mirosław Płaza
– Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
– Inwestor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Inwestora  w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Zapytanie ofertowe:
Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6

Formularz ofertowy :
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail : marketing@gat.pl
w celu otrzymania formularza ofertowego.

Aktualizacja,
17 listopada 2017 r.
4 grudnia 2017 r.