Zaproszenie do składania ofert na zakup telewizorów do ośrodków w Szczyrku i Lesku

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku
Informujeme, iż postępowanie w zakresie składania ofert na :
Zakup i dostawę telewizorów do OTS „Zagroń” w Szczyrku oraz Ośrodka Zamek w Lesku
zostało zakończone.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Oferentom, którzy uczestniczyli w w/w postępowaniu.

Aktualizacja, 16 maja 2018 r.