Wybór Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Modernizacja OTS Zagroń w Szczyrku

Unieważnienie Postępowania

 na wybór Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego pt.:

„Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.”

– numer referencyjny : GAT/OSTZ/1/2021

Zamawiający Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., 43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21, NIP: 631-00-16-949,  Regon: 271 97 95 90, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029718 niniejszym informuje,  iż na podstawie pkt. 23.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia  unieważnia postępowanie „Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku.”- numer referencyjny: GAT/OSTZ/1/2021.

Aktualizacja, 21.09.2021