ZO-wycena nieruchomości w Kudowie-Zdroju

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza uprawnionych rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości w Kudowie Zdroju.

Przygotowanie wariantowej wyceny nieruchomości gruntowej położonej w Kudowie Zdroju, obejmującej działki o numerach 299 (w trakcie ujawnienia podział działki na 11 mniejszych, w tym m.in. 1 działka drogowa i 1 działka z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi gminnej) i 267/1, będących w wieczystym użytkowaniu Zamawiającego, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00018490, z podaniem wartości rynkowej działek przy założeniu:
a) sprzedaży kompleksu działek w całości,
b) oddzielnej sprzedaży poszczególnych działek wraz z udziałem w drodze,
z uwzględnieniem wartości poszczególnych składników majątkowych tj. wycena :
− gruntów
− budynku stacji transformatorowej posadowionej na nieruchomości
Wycena winna być przygotowana z uwzględnieniem kosztów ewentualnych potwierdzeń aktualności operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od jego sporządzenia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia :  14 dni od dnia podpisania umowy

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@gat.pl na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego wraz z załącznikami.

Termin składania ofert : do dnia 29.04.2022 do godziny 12.00

Komplet dokumentów w załączeniu.

Zapraszamy do złożenia oferty !

Zainteresowanych prosimy o kontakt – celem otrzymania kompletu dokumentów – mail na adres marketing@gat.pl

Aktualizacja, 22 kwietnia 2022