Modernizacja elewacji

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku
ponownie zaprasza do składania ofert na:
realizację przedsięwzięcia modernizacyjno – inwestycyjnego pod nazwą :
Modernizacja elewacji ściany południowej Segmentu A budynku OTS Zagroń
w Szczyrku ul. Wrzosowa 21.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

Zadanie A :
Demontaż starych oraz zakup i montaż nowych balustrad na 46 balkonach Segmentu A od strony południowej wg projektu.

Zadanie B :
Modernizacja posadzek na 46 balkonach Segmentu A.

Zadanie C :
Zakup i montaż oświetlenia w Segmencie A od strony południowej.

Zadanie D :
Ocieplenie i tynkowanie balkonów II, III, i IV kondygnacji ściany południowej Segmentu A wg projektu.
Podzadanie D1 : 
Tynkowanie ocieplonych powierzchni ściany okiennej i drzwiowej 34 balkonów II, III i IV kondygnacji.
Podzadanie D2 : 
Ocieplenie i tynkowanie wewnętrznych ścian bocznych, sufitów, cokołów ścian bocznych i cokołów podestów 34 balkonów II,III i IV kondygnacji.

Zadanie E :
Ocieplenie i pokrycie listwami drewnianymi balkonów V kondygnacji ściany południowej Segmentu A wg projektu.
Podzadanie E1 : 
Ocieplenie wewnętrznych ścian bocznych i sufitów 12 balkonów V kondygnacji.
Podzadanie E2 : 
Pokrycie listwami drewnianymi ścian bocznych, ścian czołowych i sufitów 12 balkonów V kondygnacji wg projektu.
Podzadanie E3 : 
Ocieplenie i tynkowanie cokołów ścian bocznych i cokołów podestów 12 balkonów V kondygnacji wg projektu.

Zadanie F :
Modernizacja ściany południowej przyziemia Segmentu A wg projektu.
Podzadanie F1 : 
Ocieplenie i tynkowanie ściany południowej przyziemia Segmentu A wg projektu.
Podzadanie F2 : 
Ocieplenie i tynkowanie wnęk okiennych ściany południowej przyziemia Segmentu A.

Zadanie G :
Modernizacja wejścia głównego do budynku OTS „Zagroń” wg projektu.

Zadanie H :
Modernizacja czołowej attyki nad balkonami, ściany południowej Segmentu A wg projektu.
Podzadanie H1 : 
Ocieplenie i pokrycie blachą górnej i bocznej (wewnętrznej przy dachu) powierzchni attyki wyższej.
Podzadanie H2 : 
Ocieplenie i pokrycie blachą powierzchni czołowej attyki ściany południowej Segmentu A wg projektu.
Podzadanie H3 : 
Ocieplenie i pokrycie blachą górnej powierzchni gzymsu pod attyką ściany południowej Segmentu A wg projektu.
Podzadanie H4 : 
Ocieplenie i tynkowanie czołowej i dolnej powierzchni gzymsu oraz czołowej powierzchni cokołu nad balkonami ściany południowej Segmentu A wg projektu.

Uwagi :
Oferty można składać na całość przedsięwzięcia z wyszczególnieniem kosztów wg zadań i podzadań oraz można składać tylko na :
– Zadanie A,
– Zadanie B,
– Zadanie C,
– Zadania D,E,F,G,H.

Termin składania ofert został przedłużony 
do dnia 31 maja 2017r. do godziny 14.30

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie powyższego zapytania ofertowego
prosimy o kontakt pod adresem e-mail: miroslaw.plaza@gat.pl lub 
marketing@gat.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
606775815, osoba do kontaktu: Mirosław Płaza

Aktualizacja, 19 maja 2017 r.