ZO – Dokumentacja projektowa – Zagroń Szczyrk

INFORMUJEMY, IŻ POSTĘPOWANIE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA :

„Dostosowanie istniejącego zbiornika wody oraz drogi pożarowej do aktualnych przepisów przeciwpożarowych dla OTS ZAGROŃ w Szczyrku ul. Wrzosowa 21”

ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.

 

Aktualizacja, dnia 8 lipca 2020 r.