Informacje dla akcjonariusza

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21
NIP: 631-00-16-949 | Regon: 271 97 95 90

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029718
Kapitał zakładowy 25.084.712,10 PLN w całości wpłacony.

Dane jedynego akcjonariusza:  Polski Holding Hotelowy sp.  z  o.o.

Aktualizacja, 29.11.2019 r.