Informacje dla akcjonariusza

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21
NIP: 631-00-16-949 | Regon: 271 97 95 90

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029718
Kapitał zakładowy 25.092.000,00 PLN w całości wpłacony.

Dane jedynego akcjonariusza:  Polski Holding Hotelowy sp.  z  o.o.

 

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Planu Połączenia spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. ze spółką Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

  1. Plan połączeni – plik do pobrania (kliknij żeby pobrać) 
  2. Dokumenty Spółki PHH – folder do pobrania(kliknij żeby pobrać) 
  3. Dokumenty Spółki GAT – folder do pobrania (kliknij żeby pobrać) 

Aktualizacja, dnia 16.10.2023 r.

_____________________________________________________________________________________
Z dniem 29.09.2020 r. podpisana została umowa o świadczenie prowadzenia rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim NAVIGATOR S.A. 

WEZWANIA AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE :

___________________________________________________

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE (31.12.2020 r.)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa jedynego akcjonariusza Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. tj. Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu: 32 230 27 01. Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

__________________________________________________________________________________

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE (16.12.2020 r.)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa jedynego akcjonariusza Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. tj. Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu: 32 230 27 01.Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 __________________________________________________________________________________

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE (17.11.2020 r.)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym
status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa jedynego akcjonariusza Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. tj. Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu: 32 230 27 01. Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

__________________________________________________________________________________

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE (19.10.2020 r.)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym
status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa jedynego akcjonariusza Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. tj. Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu: 32 230 27 01. Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

__________________________________________________________________________________
PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE (30.09.2020 r.)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym
status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa jedynego akcjonariusza Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. tj. Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu: 32 230 27 01. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Aktualizacja, 29.11.2019 r.
Aktualizacja, 24.08.2020 r.
Aktualizacja, 3.09.2020 r.
Aktualizacja, 30.09.2020 r.
Aktualizacja, 19.10.2020 r.
Aktualizacja, 17.11.2020 r. , 16.12.2020 r., 31.12.2020 r.