Informacje dla akcjonariusza

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 21
NIP: 631-00-16-949 | Regon: 271 97 95 90

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029718
Kapitał zakładowy 25.084.712,10 PLN w całości wpłacony.

Dane jedynego akcjonariusza:  Polski Holding Hotelowy sp.  z  o.o.

OGŁOSZENIA 

ZO – zmiana zapytania ws utworzenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy GAT S.A. oferta do 08.09.2020 – kliknij żeby sprawdzić

Aktualizacja, 29.11.2019 r.
Aktualizacja, 24.08.2020 r.
Aktualizacja, 3.09.2020 r.