KONTAKT

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. – siedziba firmy w Szczyrku (43-370) przy ul. Wrzosowej 21

Siedziba i Biuro Zarządu Spółki:
ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk
tel +48 32 230 27 01
fax +48 32 230 27 02
e-mail: zarzad@gat.pl
biuro@gat.pl – Sekretariat

Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku-Białej
Kapitał zakładowy: 25.084.712,10 PLN w całości wpłacony

KRS: 0000029718, NIP: 631-00-16-949, REGON: 271979590

 

BIURO SPRZEDAŻY:

Izabela Baron
e-mail:  izabela.baron@gat.pl
tel. 728 873 704

DZIAŁ MARKETINGU:

e-mail: marketing@gat.pl

Dział Organizacyjno – Prawny

Aleksandra Grzywacz
e-mail: aleksandra.grzywacz@gat.pl