KONTAKT

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. – siedziba firmy w Szczyrku (43-370) przy ul. Wrzosowej 21

Członek Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy

 

Siedziba i Biuro Zarządu Spółki:
ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk
tel +48 32 230 27 01, 32 230 27 02
e-mail: zarzad@gat.pl
biuro@gat.pl – Sekretariat

Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku-Białej
Kapitał zakładowy: 25.092.000,00 PLN w całości wpłacony

KRS: 0000029718, NIP: 631-00-16-949, REGON: 271979590

 

BIURO CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
w godzinach od 8.00 do 16.00

BIURO ZARZĄDU :

Aleksandra Grzywacz
e-mail: aleksandra.grzywacz@gat.pl
t
el. 660 786 700

OBIEKTY  :

HOTEL HALO *** Szczyrk
ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk
tel. (+48 33) 817 92 74, 817 85 28, 817 86 57
e-mail : klienci indywidualni : recepcja.zagron@gat.pl
grupy : zagron@gat.pl