Zakup artykułów pościelowych

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku
zaprasza do składania ofert na:
zakup artykułów pościelowych, kocy oraz ręczników 
do obiektu „Zamek” w Lesku mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 7.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup artykułów pościelowych, kocy oraz ręczników w ilości 100 szt. każdego rodzaju do obiektu „Zamek” w Lesku.

Szczegóły zamówienia:
– Koc rozmiar 160*200cm, jednokolorowy, preferowany kolor: brąz, beż lub szary.
Specyfikacja : 100% poliester gramatura m.in. 600g/m2 obszyty na zakładkę lub z lamówką jednokolorowy;
– Pościel :
– Kołdra + poduszka: rozmiary: kołdra 140*200cm, poduszka 50*70cm,
Specyfikacja kołdra: gramatura wypełnienia : poliester min. 1100 g, pokrycie mikrofibra preferowane min. 90g/m2;
Specyfikacja poduszka : gramatura wypełnienia : min. 600g, pokrycie: mikrofibra preferowane min. 90g/m2
– Poszwa 140*200cm, poszewki 50*70cm, prześcieradła 160*220cm
Specyfikacja : gramatura 160 g/m2, 100% bawełna
– Ręczniki: rozmiary: 70*140cm, 50*100cm, Ręcznik stopka hotelowa rozmiar 50*70 cm
Specyfikacja ręczniki : gramatura 550g/m2, 100% bawełna
Specyfikacja ręcznik stopka hotelowa : gramatura 600g/m2, 100% bawełna
– W przypadku pościeli i ręczników kolor: biały
– Preferowany sposób szycia: poszwa oraz poszewka z zakładką o szerokości min. 20 cm poszewka, poszwa min. 30 cm
– Oferent zobowiązany jest do podania składu oferowanych produktów, ich odporności na pranie, gramatury, wykończenia, wagi, koloru, wzoru, kurczliwości tkaniny, gęstości nici poszczególnych artykułów.
– Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać:
– Wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z przedstawionym wzorem) – zainteresowanych prosimy o kontakt na adres marketing@gat.pl
– Załączniki: informację o zaoferowanych produktach i ewentualnych rabatach, zaświadczenie CeiDG/KRS,

Miejsce i termin składania ofert:
– Ofertę należy przesłać na adres: email: marketing@gat.pl do dnia 10 września 2019 r. do godz. 12.00

Zainterenowanych prosimy o kontakt na:
marketing@gat.pl

– Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi
– Zastrzega się, że niniejsze postępowanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
– Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Aktualizacja, 29 sierpnia 2019 r.