Zakup artykułów pościelowych

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku
zaprasza do składania ofert na:
zakup artykułów pościelowych, kocy, oraz ręczników 
do obiektu „Zamek” w Lesku mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 7.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup artykułów pościelowych, kocy oraz ręczników w ilości 100 szt. każdego rodzaju do obiektu „Zamek” w Lesku.

Szczegóły zamówienia:
– Koc rozmiar 160*200cm, preferowany kolor: brąz, beż lub szary.
– Kołdra + poduszka: rozmiary: kołdra 140*200cm lub 160*200cm, poduszka 70*80cm lub 50*70cm,
– Pościel: rozmiary: poszwa 140*200cm lub 160*200cm, poszewki 70*80cm lub 50*70cm, prześcieradła 140*200cm lub 160*200cm
– Ręczniki: rozmiary: 30*50cm, 70*140cm, 50x70cm,
– W przypadku pościeli i ręczników preferowany kolor: biały lub ecru
– Preferowany sposób szycia: poszwa oraz poszewka z zakładką o szerokości 25cm
– Oferent zobowiązany jest do podania składu oferowanych produktów, ich odporności na pranie, gramatury, wykończenia, wagi, koloru, wzoru, kurczliwości tkaniny.
– Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Osoba kontaktowa: Mirosława Sołtysik 606775816

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres: email: miroslawa.soltysik@gat.pl
do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 12.00

Formularz ofertowy – Sprawdź
Strona 1 
Strona 2

Oferta powinna zawierać:
Wypełniony formularz ofertowy
Załączniki: informację o zaoferowanych produktach i ewentualnych rabaratch, zaświadczenie CeiDG/KRS,

Zainterenowanych prosimy o kontakt na:
miroslawa.soltysik@gat.pl lub marketing@gat.pl

– Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi
– Zastrzega się, że niniejsze postępowanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
– Przedmiotowe postępowanie nie stanowi zamówienia publicznego.

Aktualizacja, 1 grudnia 2017 r.