Zakup i dostawa krzeseł i stołów dla Ośrodka Zamek w Lesku

ZAPYTANIE OFERTOWE
(rozeznanie cenowe)
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na:
Zakup i dostawę stołów i krzeseł dla
Ośrodka „Zamek” w Lesku ul. Piłsudskiego 7.

I. Zamawiający:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia:

– Zamówienie obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa stołów i krzeseł do Ośrodka „Zamek” w Lesku, w tym :
– STOŁY o wymiarach :
120x80cm w ilości 18 sztuk
80x80cm w ilości 8 sztuk
160x80cm w ilości 18 sztuk
– KRZESŁA w ilości 166 sztuk

– Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Krzesła i stoły maja stanowić komplet. Meble mają do siebie pasować wysokością oraz rozmiarem. Kolor krzeseł i stołów ma być jednakowy. Wzór krzesła klasycznego zbliżony do załączonego zdjęcia, materiał ramy krzesła drewno bukowe, materiał obiciowy nordic 116, bejca do drewna bukowego kolor klasyczny (preferowane zabarwienia koniak)
Materiał stołów drewno bukowe, wykończenie blatów stołu okleina naturalna, bejca do drewna bukowego kolor klasyczny (preferowane zabarwienia koniak), nogi stołów proste.

Oferent zobowiązany jest do:
-podania koloru bejcy użytej do zabarwienia elementów drewnianych, dokładnych wymiarów krzeseł oraz stołów, rodzaju i gramatury użytego materiału do tapicerki i siedziska krzeseł oraz materiału z jakiego będą wykonane elementy drewniane oraz wskazania czy meble są wykończone trudnopalnymi materiałami – krzesła, stoły – lakier; tapicerka, pianka – krzesła) a jeżeli nie to jaka jest dopłata do poszczególnych elementów oraz czy konstrukcja mebli jest dodatkowo wzmacniana a jeżeli nie to jaki jest koszt wzmocnienia poszczególnych mebli;
-przedłożenia dokumentacji zdjęciowej poszczególnych mebli.
-udzielenia informacji w jakim terminie i w jaki miejscu istnieje możliwość zapoznania się Zamawiającego z oferowanym towarem.

– Termin wykonania zamówienia : do 30 października 2019 r.

III. Oferta powinna zawierać:
– Wypełniony formularz ofertowy – zainteresowanych prosimy o kontakt na adres marketing@gat.pl
wraz z wizualizacją/zdjęciem proponowanego modelu krzesła oraz stołów.

IV. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres: email: marketing@gat.pl do dnia 10.09.2019 r. do godziny 14.00.

Zainterenowanych prosimy o kontakt na:
marketing@gat.pl
_____________________________________________________________________

– Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania, w tym zmiany zakresu ewentualnego zamówienia.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Za mawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Aktualizacja, 29 sierpnia 2019