ZO – zakup i dostawa dekoracji okiennych i poduszek ozdobnych_Zagroń Szczyrk

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie i dostawę dekoracji okiennych i poduszek ozdobnych
do OTS „Zagroń” w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21

I. Zamawiający:
Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 631-00-16-949

II. Opis przedmiotu zamówienia:

– Zamówienie obejmuje:

Wykonanie i dostawę :
1. dekoracji okiennych (zasłon), karniszy oraz poduszek ozdobnych do pokoi hotelowych
2. dekoracji okiennych (zasłon) oraz karniszy do jadalni
3. dekoracji okiennych (roletki rzymskie wraz z mechanizmem) do kawiarni

– Szczegóły zamówienia

Pokoje hotelowe : 36 pokoi, w tym 28 pokoi 2-osobowych 4 pokoje 4-osobowe (typu studio)
1. 36 sztuk zasłon z tkaniny V Design Blackout Crotone Sawan (uszyta na taśmie10 cm + marszczenie 1-1-5 po zasłonięciu długość do parapetu, boki i dół podszyty);
2. 36 sztuk zasłon z tkaniny V Design Blackout Atalanta Pewter (taśma 10 cm + marszczenie 1-1-5 po zasłonięciu długość do podłogi, boki i dół podszyty);
Zasłony uszyte na systemie NEWAVE.
3. 36 kompletów listew sufitowych Marcin Dekor, czarna matowa, montowana do sufitu, wspornik, zakończenia, szerokość 300 cm, akcesoria;
4. 72 sztuki poszewek ozdobnych na poduszkę 35×70 cm, tkanina -zieleń deserto 16 radpol;
5. 72 sztuki wkładów do poszewek 35×70
6. 72 sztuki poszewek ozdobnych na poduszkę 40×40 cm, tkanina – turkus, typo lake W design / zielony – typo palm V Design;
7. 72 sztuki wkładów do poszewek 40×40 cm;

Jadalnia :
1. 14 sztuk zasłon z tkaniny HTI MUARE, uszyta na taśmie 10 cm, marszczenie 1;1,5 po zasłonięciu, długość do podłogi, boki i dół podszyty.

Kawiarnia :
1. 6 sztuk roletek rzymskich uszytych z tkaniny AMAZE na mechanizm szer. 115 cm wys. 277 cm,
2. 6 sztuk mechanizmów do rolet rzymskich.

– Termin realizacji zamówienia: 12-19 czerwca 2019 r.
– Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mirosław Płaza – 606775815

III. Oferta powinna zawierać:
– Wypełniony formularz ofertowy

IV. Miejsce i termin składania ofert:
– Ofertę należy przesłać na adres: email: marketing@gat.pl
do dnia 14 maja 2019 r. do godziny 15.00.
_____________________________________________________________________

– Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gat.pl/przetargi
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postepowania.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, odrzucenia ofert bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny.
– Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert.
– Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
– W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
– Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami.
– Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
– Inwestor informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniowych publicznych.

Aktualizacja, 6 maja 2019